The warmth endured the winter
while we waited  for brighter times.
The summer wakes up all senses,
nobody miss what now is gone.
Everyone make their own destiny,
but never without other's light.
We sense each other's friendship - 
fragile, sensitive and valuable. 
Varmen vår har overvintra
mens vi venta på lyse tider.
Sommaren vekkjer alle sansar
ingen saknar det som var.
Kvar ein lagar eigen lagnad
men aldri utan lys frå andre.
Vi værer kvarandres venskap -
skjørt, vart og verdfullt.
All photos taken 11 June 2021. Camera used: LeicaM10  35Summicron.
Back to Top